หน้าหลัก   |   บริการของเรา   |  ทำความรู้จักกับคุณหมอประจำคลีนิค   |  หลักง่ายๆแบบ ฟัน ฟัน  |  รูปภาพคลีนิค  |  ติดต่อเรา                               Eng  |  Japanese

 
                
ทฤษฏีฟองน้ำ แหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์บนตัวฟัน

สภาพความเป็นจริง
จากการสำรวจและวิจัยทางทันตสาธารณสุข ได้พบว่า โรคฟันผุในกลุ่มเด็กปฐมวัย (ตั้งแต่ 6 เดือน - 3 ขวบ) ยังคงเป็นปัญหาสำคัญ (ข้อมูลอ้างอิงจากการวิจัยของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่มเด็กอายุ 3 ขวบซึ่งมีฟันน้ำนมขึ้นครบ 20 ซี่แล้วนั้น มีอัตราความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคฟันผุ จากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามอัตราฟันผุเฉลี่ยร้อยละ 61.37 ซึ่งต้องรักษาด้วยวิธีการอุด หรือที่ไม่สามารถรักษาสภาพได้แล้วต้องถอน ประมาณ 3.2 ซี่/คน อัตรานี้แม้จะลดลงจากเมื่อสิบปีก่อน แต่ก็ถือว่าอยู่ในอัตราที่ไม่ได้พัฒนามากขึ้นอย่างไรนัก

นอกจากนี้ยังตรวจพบว่าอัตราการเกิดฟันผุตั้งแต่เด็ก 9 เดือน 12 เดือน และ 18 เดือนมีอัตราเพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้อาจจะด้วยปัจจัยที่มีกลุ่มอาหารหลากหลายประเภทมากขึ้น ซึ่งอาหาร หรืออาหารเสริมบางกลุ่มก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อฟันผุได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่กลุ่มผู้ปกครองไม่ได้ปรับตัวเรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟันไปตามพฤติกรรมหรือสภาพอาหาร หรือสินค้าที่มีในท้องตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลกระทบทางจิตวิทยาของอาการฟันผุ เรื่องเป็นไปได้ที่หลายคนลืมคิดถึง

ปัญหาฟันผุในกลุ่มเด็กปฐมวัยส่งผลกระทบหลายประการ เช่น
1. ปัญหาที่ส่งผลตรงจากอาการปวด เมื่อมีอาการปวดก็จะส่งผลรบกวนการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งทำให้เด็กรับประทานอาหารได้น้อยลง
2. ปัญหาเรื่องการพักผ่อน เพราะอาการปวดฟันเพียงแค่เริ่ม ก็จะส่งผลกระทบกับการนอนหลับของเด็กโดยตรง
3. ปัญหาการเจริญเติบโตของเด็ก เพราะการติดเชื้อในช่องปาก สามารถส่งผลไปถึงการติดเชื้อทางระบบร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของเด็ก ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตช้า เมื่อเทียบกับเด็กไม่มีฟันผุ (อ้างอิง Acs, 1992)
4. ปัญหาทางสังคม เพราะปัญหาฟันผุสามารถส่งผลต่อความบกพร่องในการออกเสียงของเด็ก ความบกพร่องทางด้านการออกเสียงนี้มักจะกระทบความมั่นใจในตัวเองของเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหลักในการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ

นอกจากปัญหาเหล่านี้แล้ว ปัญหาฟันผุของเด็กๆยังตามมาด้วยการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้นสูง รวมไปถึงผลกระทบต่อผู้ปกครองที่อาจจะต้องลางานเพื่อดูแลเด็กที่บ้าน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นทางด้านทันตกรรม เพราะการรักษาปลายเหตุโดยรวมแล้ว มักจะสูงกว่าการดูแลรักษาแบบต่อเนื่อง (อ้างอิง Jokovic และคณะ 2003)

ทำความเข้าใจสาเหตุของฟันผุ

จากการวิจัย พบว่าสาเหตุการก่อให้เกิดฟันผุนั้นเป็นเพียงสาเหตุง่ายคล้ายกับทฤษฏีการเติบโตของฟองน้ำจุลินทรีย์ ที่เติบโตได้รวดเร็วจากอาหารหวาน ดังแสดงในแผนภาพนี้ดังนั้น สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพฟันของลูกน้อยแบบบูรณาการแล้วนั้น สามารถทำได้โดยทำความเข้าใจของแหล่งที่มาของฟันผุ หมั่นดูแลสุขภาพฟัน ไม่ต้องกลัวที่จะให้ลูกน้อยทานของหวาน เพียงแต่ทำความสะอาดฟันสม่ำเสมอเพื่อกำจัดแหล่งที่อยู่ของฟองน้ำจุลินทรีย์ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของฟันผุโดยเร็ว

โรคฟันผุจัดเป็นโรคเรื้อรังที่ลุกลามอย่างช้าๆ เกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยรวมกัน เริ่มจากความสมดุลย์ของปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในใบโอฟิล์มมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มจำนวนมากขึ้น การไหลเวียนของน้ำลายที่ลดลง การรับประทานอาหารรสหวาน รูปแบบการเกิดฟันผุในเด็กปฐมวัยมักเริ่มพบแถบสีขาวใกล้บริเวณเหงือก ซึ่งเกิดจากรดของจุลินทรีย์และการละลายของแร่ธาตุบริเวณขอบเหงือกของฟันน้ำนม (ฟันบนหน้า) ปกติผู้ปกครองจะยังไม่สังเกตเห็นในระยะนี้ การผุลามอาจจะเกิดอย่างรวดเร็วหากไม่มีการจำกัดคราบจุลินทรีย์นี้ออกไป ดังตัวอย่างภาพดังนี้

                

สาเหตุของการเกิดโรคฟันผุมีปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการด้วยกัน (Seow, 1998) ได้แก่
1. จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุในช่องปาก
2. แป้งและน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์ที่ติดอยู่บริเวณเหงือกสามารถเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลจำพวกนี้เป็นกรดได้
3. ความต้านทานและการละลายของผิวฟัน

วิธีการป้องกันและแก้ไข

แนวทางการป้องกันมีหลากหลายวิธีตามสาเหตุการเกิดโรค เบื้องต้น การแปรงฟันให้เด็กนั้น ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดวิธีหนึ่ง สาเหตุก็เนื่องจากภาวะของเด็กปฐมวัยที่ยังพัฒนาไม่เพียงพอที่จะทำความสะอาดช่องปากด้วยตัวเอง ดังนั้นการที่ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กอย่างถูกวิธีสามารถกำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบนตัวฟันออกไปได้ ทำให้อัตราการเกิดฟันผุลดลง (ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล, 1998) นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังควรทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมกับการงอกของฟันน้ำนม ลักษณะหมวดหมู่อาหาร และการแปรงฟัน ดังตารางข้างล่างนี้
 เรียบเรียงโดย ทพ.ญ.วชิรี คิมหสวัสดิ์


 
 Copyright © 2012 DentalwithCare.com. All rights reserved.       

Dental with Care, We care for your dental
Nara Place, Narathiwas Soi 24, Yannawa, Bangkok 10210
For reservations or enquiries, please call: 02-674-4979 or 081-660-3808 Fax: 02-674-4979
e-mail:
info@dentalwithcare.com
 
 
Current Pageid = 11